ICADASTRE.BG

на геодезическа тематика.
bobets
Мнения: 159
Регистриран на: Пон Ное 26, 2007 7:30 pm
Местоположение: гр.Пловдив

ICADASTRE.BG

Мнение от bobets »

Мисля тази тема да стане за взаимо помощ за работата в www.icadastre.bg

Аз първи ще задам въпрос. От скоро си поръчвам данни от icadastre и първото ми питане е дали може поръчвананата информация в цифров вид /cad файла/ да съдържа както и графиката така и базата данни?
Ако не може защо при поръчването на имот не ми става активна отметката за "Извадка от КРНИ" Изображение

Icer
Мнения: 53
Регистриран на: Сря Ное 26, 2008 6:21 pm

Мнение от Icer »

След последното обновяване на ГИС-а забелязах, че това поле не е активно, а си мисля, че преди това беше и няма начин да го активираш, следствие на което ти остава варианта да си закупиш информацията от КРНИ от другият възможен вариант, който се намира под графическата информация за конкретен обект. Избираш си имота по идентификатор да кажем, след което отваряш графиката и си купуваш срещу 3.5 лв. информацията от КРНИ. Излиза ти по скъпо, но е единствения вариант засега :)

Поздрави!!!

bobets
Мнения: 159
Регистриран на: Пон Ное 26, 2007 7:30 pm
Местоположение: гр.Пловдив

Мнение от bobets »

Благодаря и аз така направих, но си помислих да не би да греша нещо, защото е написано в сайта- "Услугите "Копие от кадастрална карта в цифров вид без данни за собствеността" и "Копие от кадастрална карта в цифров вид с данни за собствеността" имат следните особености:
1. При извадка на CAD4 файл, ако са избрани обекти от различен тип (имот, сграда, сос), във файла ще се изведат само тези обекти, без да се включват прилежащите сграда, сос.
2. При извадка на CAD4 файл, ако са избрани обекти от един тип (имот, сграда, сос), във файла ще се изведат всички обекти, включително прилежащите сграда, сос." и затова си мислех, че може директно да се поръча файл с базата данни в него.

ggineff
Мнения: 24
Регистриран на: Пон Юли 07, 2008 8:11 pm

Мнение от ggineff »

Трябва да се обадите на телефона на системния администратор, който е посочен на сайта и да му изпратите по е-мейл сканиран лиценз за правоспособност по кадастъра и тази услуга ще бъде достъпна за вас.

kmh
Мнения: 62
Регистриран на: Чет Яну 22, 2009 12:46 pm

Мнение от kmh »

"Трябва да се обадите на телефона на системния администратор, който е посочен на сайта и да му изпратите по е-мейл сканиран лиценз за правоспособност по кадастъра и тази услуга ще бъде достъпна за вас."

Защо, бе, джанъм? Нали регистъра е публичен?! Или за някои е по-публичен? Къде в закона пише, че за "кучета и котки може, а за прасета - не може!"? :lol:

bobets
Мнения: 159
Регистриран на: Пон Ное 26, 2007 7:30 pm
Местоположение: гр.Пловдив

Мнение от bobets »

Колега ggineff, това истина ли е или шега?

ggineff
Мнения: 24
Регистриран на: Пон Юли 07, 2008 8:11 pm

Мнение от ggineff »

Не е шега аз имах същия проблем и го реших по този начин.

Icer
Мнения: 53
Регистриран на: Сря Ное 26, 2008 6:21 pm

Мнение от Icer »

Разговарях със системия администратор на сайта и действително може да се получи информация от КРНИ, като се изпрати копие от лиценза, но е й необходимо потребителското име да е на физическото лице, описано в лиценза, инъче ако е регистрирана фирма - не може. За мен остава необяснимо защо е така! Излиза, че ако аз имам фирма и съм я регистрирал в информационната система трябва да се регистрирам лично само заради КРНИ.

Регистъра наистина е публичен, но не чак дотам. Понеже се давала лична информация не можело тя да бъде предствена на фирма, а само на физическото лице, представило документ удостоверяващ правоспособността му по кадастъра, макар и да е собственик на фирмата - ЦИРК :)

Поздрави!!!

Geomatics
administrator
Мнения: 138
Регистриран на: Нед Яну 27, 2008 11:17 pm
Местоположение: гр. Пловдив
Обратна връзка:

Мнение от Geomatics »

А ако юредическото лице има лиценз?

GeoMetal
Мнения: 10
Регистриран на: Пет Дек 12, 2008 9:33 pm
Местоположение: Plovdiv

Мнение от GeoMetal »

А ако имам сканиран лиценз на някой колега и направя регистрация от негово име, без той да знае?
Откъде системния администратор ще разбере кой се е регистрирал?
Голям ЦИРК!

kgmgeo
Мнения: 44
Регистриран на: Пет Дек 28, 2007 3:11 pm

Мнение от kgmgeo »

Е аман от закони дето всеки си ги тълкува както си иска. В закона си е казано ясно и недвусмислено - кадастъра и регистъра са публични. ОмръзнА ми да се разправям с чиновници по тоя въпрос. А за личните данни си има отделен закон, в който, между другото, вобще не става ясно кои данни са лични и кои не. Там се казва само, че лични данни са тези които не са публични. Лично съм разговарял с юристите на АГКК по тоя въпрос и те са разделени в тълкуването (забележете има нужда от специално тълкуване все едно е някаква сакрална материя - само за посветени в тайната). И никой не е убеден точно кои данни от КРНИ са лични, и кои не. И всяка служба се спасява по своему, а за общините вобще не ми се говори.

R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

Мнение от R »

Íå çíàåõ, ÷å èìàò åêèï þðèñòè. Ïîíå íå ëè÷è îò îáùèòå èì óñëîâèÿ. Íå ñòèãà, ÷å òî÷êà III èì ñå ïîâòðÿ, àìè è òî÷êàòà â êîÿòî ïèøå, ÷å óñëóãèòå ñå ïðåäîñòàâÿò íà êëèåíòà ñàìî çà ñîáñòâåíè íóæäè íå ïðîìåíåíà /ïðåìàõíàòà/, âúïðåêè èì å ñèãíàëèçèðàíî îòäàâíà, à ïîñëåäíà àêòóàëèçàöèÿ íà îáùèòå óñëîâèÿ å íàïðàâåíà íà 02.10.2010ã.

kmh
Мнения: 62
Регистриран на: Чет Яну 22, 2009 12:46 pm

Мнение от kmh »

kgmgeo написа:Е аман от закони дето всеки си ги тълкува както си иска. В закона си е казано ясно и недвусмислено - кадастъра и регистъра са публични. ОмръзнА ми да се разправям с чиновници по тоя въпрос. А за личните данни си има отделен закон, в който, между другото, вобще не става ясно кои данни са лични и кои не. Там се казва само, че лични данни са тези които не са публични. Лично съм разговарял с юристите на АГКК по тоя въпрос и те са разделени в тълкуването (забележете има нужда от специално тълкуване все едно е някаква сакрална материя - само за посветени в тайната). И никой не е убеден точно кои данни от КРНИ са лични, и кои не. И всяка служба се спасява по своему, а за общините вобще не ми се говори.
8)
Подкрепям!

Публикувай отговор