ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ

на геодезическа тематика.
stoianeca
Мнения: 150
Регистриран на: Пет Фев 27, 2009 12:14 am
Обратна връзка:

Мнение от stoianeca »

Решаването на проблема ми се струва невъзможна мисия. Поне за сега.
Бием се в гърдите, че работим най-добре, че използваме най-модерната и скъпа техника, че караме най-проходимите 4х4 автомобили, но това си остава в нашия илюзорен псевдо-идеален свят. Какво от това?
Дупките по пътищата си стават все по-дълбоки, чуждите инвеститори все така ще ни смятат за страна от третия свят, за втора ръка хора. А това наистина е така за съжаление... Колкото и да не ми се вярва ние си живеем живот втора употреба. Трябва да се сменят още 2-3 поколения, и да се отърсим от миналото в мозъците си. Когато спрем да мислим за едното си изхранване, за насъщния, тогава вече може да има някакъв прогрес. Когато спрем да виждаме цигански каруци по улиците, счупени коли от Италия, когато се оправят пътищата и до най-забутаното родопско село, когато в общините започнат да работят с компютри и спрат да издават скици залепени с тиксо като баници, когато спрат да се приемат нескопосаните проекти и папчици от съмнителни колеги, когато в администрациите влязат кадърни млади хора, когато се спрат компромисите във всички професионални и прочее сфери и се работи точно, отговорно и всеотдайно, тогава една мааалка светлинка на надежда може и да светне.
Държавата по принцип си е съсипана вече. Хората изнемогват или си бият шута в чужбина завинаги. А малкото останали що-годе кадърни жители на страната им се промиват мозъците всекидневно от манипулираните медии. Един измислен свят, с виртуални закони и правила с безнаказана престъпност и криворазбрана демокрация.
КИИП, КИГ, МИГ – още по-големи или по малки администрации и администрацийки и пчелички вътре стискайки се до пенсийката...или поне до следобедното кафенце с цигарка.
На никой не му пука какви папки и с какво съдържание се предават, само да е по-евтино и да „мине” в общината... В случая няма виновни, просто тва е положението комшу.

„Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя, когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка!”...З.Стоянов

Biliana
Мнения: 73
Регистриран на: Чет Авг 27, 2009 9:03 am
Местоположение: bg

Мнение от Biliana »

Точно там е проблемът! Пак чакаме руснаците, или в случая КИИП, КИГ и др. А проблемът е в нас самите. Как да ни уважават, като ние сами не проявяваме самоуважение, както каза GeoRT. "Аз бих си държал на цената, ако знам, че и другите ще държат"-не звучи сериозно. Аз например си държа на цената. Не мисля, че инженерите от другите специалности са повече инженери от мен. Винаги, когато става въпрос за цени се подсещам, че ГЕОДЕЗИСТА е този, който пренася действителността на "хартия" и след това МАТЕРИАЛИЗИРА чертежчетата в действителност!!! Простичко казано - БЕЗ НАС НЕ МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ И НАЙ-ДОБРИЯ ПРОЕКТ. Как да не се уважавам и ценя :lol: 8)

5ko
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Фев 13, 2010 11:35 pm
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от 5ko »

Хех, или както наскоро каза един надзорник, "... без вашите лати никъде не минаваме".

zavoi1
Мнения: 8
Регистриран на: Пет Яну 08, 2010 8:18 pm

Мнение от zavoi1 »

stoianeca е повече от прав. На никой не му пука на къде върви държавата. Вярно е и това, че не се ли оцениш сам...не чакай друг да го направи. Може би по-добре да си втора ръка човек в чужбина от колкото първа тук в Бг-то!

mariozap
Мнения: 29
Регистриран на: Нед Май 16, 2010 6:04 pm
Обратна връзка:

Мнение от mariozap »

stoianeca написа:Решаването на проблема ми се струва невъзможна мисия. Поне за сега.
Бием се в гърдите, че работим най-добре, че използваме най-модерната и скъпа техника, че караме най-проходимите 4х4 автомобили, но това си остава в нашия илюзорен псевдо-идеален свят. Какво от това?
Дупките по пътищата си стават все по-дълбоки, чуждите инвеститори все така ще ни смятат за страна от третия свят, за втора ръка хора. А това наистина е така за съжаление... Колкото и да не ми се вярва ние си живеем живот втора употреба. Трябва да се сменят още 2-3 поколения, и да се отърсим от миналото в мозъците си. Когато спрем да мислим за едното си изхранване, за насъщния, тогава вече може да има някакъв прогрес. Когато спрем да виждаме цигански каруци по улиците, счупени коли от Италия, когато се оправят пътищата и до най-забутаното родопско село, когато в общините започнат да работят с компютри и спрат да издават скици залепени с тиксо като баници, когато спрат да се приемат нескопосаните проекти и папчици от съмнителни колеги, когато в администрациите влязат кадърни млади хора, когато се спрат компромисите във всички професионални и прочее сфери и се работи точно, отговорно и всеотдайно, тогава една мааалка светлинка на надежда може и да светне.
Държавата по принцип си е съсипана вече. Хората изнемогват или си бият шута в чужбина завинаги. А малкото останали що-годе кадърни жители на страната им се промиват мозъците всекидневно от манипулираните медии. Един измислен свят, с виртуални закони и правила с безнаказана престъпност и криворазбрана демокрация.
КИИП, КИГ, МИГ – още по-големи или по малки администрации и администрацийки и пчелички вътре стискайки се до пенсийката...или поне до следобедното кафенце с цигарка.
На никой не му пука какви папки и с какво съдържание се предават, само да е по-евтино и да „мине” в общината... В случая няма виновни, просто тва е положението комшу.

„Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя, когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка!”...З.Стоянов

Подкрепям те напълно „stoianeca” че докато млади хора не влязат по държавните администрации оправия няма. Човек които е пред пенсия не иска никаква промяна освен да се пенсионира, сега има и пенсионери-работещи които получават пенсия, заплата и всичко което са докопали като частни поръчки е добре дошло, а за нас това е основен труд и от тук се получава дъмпинга.

stoianeca
Мнения: 150
Регистриран на: Пет Фев 27, 2009 12:14 am
Обратна връзка:

Мнение от stoianeca »

http://e-vestnik.bg/9338/balgariya-gnus ... i-zarazni/


Чудесна статия! На пръв поглед няма общо с тематиката тук, но като се замисли човек, всичко е свързано.

5ko
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Фев 13, 2010 11:35 pm
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от 5ko »

Аз като прочетох, мисля освен да се съберем на площадите и да си направим масово харакири. Да освободим поне територийка за по-културните и по-заслужаващите нации.
И какво значи "млади хора"? Колко годинки трябва да ми остават до пенсия, че да имам щастието да се причисля към тях? :)

R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

Мнение от R »

Ïðî÷åòîõòå ëè ñòàòèÿòà íà Àíãåë ßíàêèåâ âúâ âåñòíèê "Ñòðîèòåë"?
Ìíîãî ìè õàðåñâà, ÷å "ñ ïðîìåíèòå â çàêîíà êàìàòðàòà ñòàâà îðãàíúò, êîèòî ùå äàâà ïðàâîñïîñîáíîñòòà çà ðàáîòà â ãåîäåçèÿòà è êàäàñòúðà".
À ñúùî è ùå ñå îòíåìàò è áåç äðóãî èçìèñëåíèòå èì ïðàâîñïîñîáíîñòè, ñëåä ðåøåíèå íà êîìèñèÿòà ïî ïðîôåñèîíàëíà åòèêà. Íå ÷å ñå ïðèòåñíÿâàì çà ñâîÿòà, íî çàùî çà íàñ êàìàðàòà òðÿáâà äà å êàòî "ïàðòèÿòà-ìàéêà"?
Ìíîãî çàïî÷âà äà ìå êåôè, ÷å ïðîôåñèîíàëíàòà ìè ðåàëèçàöèÿ ùå çàâèñè îò åäíè 5-6 ÷îâåêà, êîèòî íå ñà ñúâñåì áåçêîðèñòíè.
Åëèìèíèðàíåòî íà êîíêóðåíöèÿòà âå÷å ùå å íà åäíî äðóãî - ïî-èçâèñåíî íèâî.

bobets
Мнения: 159
Регистриран на: Пон Ное 26, 2007 7:30 pm
Местоположение: гр.Пловдив

Мнение от bobets »

http://www.vestnikstroitel.bg/2010/06/0 ... са-неразр/

От цялата тази работа писах в чичко google "surveyor job australia" :)
Давайте да отиваме в Австралия повечко българи със сигурност ще ги научим на нещо "хубава" австралийците :)

peterkyosev
Мнения: 30
Регистриран на: Пон Мар 08, 2010 3:21 pm
Местоположение: Добрич

Мнение от peterkyosev »

Както колегата "R" отбеляза, става въпрос за хора, отраснали с понятия като "партия-майка" и присъщите за нея методи на действие. И все пак ми се струва пресилено предложението всички да си стягаме багажа за Австралия, по-скоро бих изчакал "партийците" да си отидат по естествен път. Не могат да излапат всички обекти, все пак са с по един корем, пък бил той и "упражняван" дълго време в разширяване. Да не забравяме, че от преяждане също се умира-буквално и в преносен смисъл. По време на чакането винаги се появават клиенти, бесни на такива самозабравили се шушумиги. Но това е положението-чакам! Разправят,че Моисей въртял една такава група с доста мърша из пустинята, докато не измрели всички подобни келеши :). В случая "пустинята" са неподписаните договори, описани в статията. Остана и днешният Моисей да се окаже на висота.

Biliana
Мнения: 73
Регистриран на: Чет Авг 27, 2009 9:03 am
Местоположение: bg

Мнение от Biliana »

Някой може ли да пусне линк към проекта на ЗКИР, който "в момента се съгласува по съответните институции", защото на страницата на Агенцията намерих само "проект на Закона за изменение и допълнение на ЗКИР"

kgmgeo
Мнения: 44
Регистриран на: Пет Дек 28, 2007 3:11 pm

Мнение от kgmgeo »

Е именно де

d_nik
Мнения: 1
Регистриран на: Нед Юли 04, 2010 10:15 pm

Re: ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ

Мнение от d_nik »

Стига глупости !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Колегата Запрянов ни е сметнал колко е хонорара за 700м2 имот и сграда в него и както разбрахме от линка който ни е предоставил от страницата на "Геоцентър" ЕООД съгласно минималните цени. Нека отговори каде по точно в таблицата той е попълнил РЗП на сградата както е написал към 100м2. И нека също отговори как ще се промени цената ако има следния пример площ УПИ 448м2, плътност в % 79.6,
Кинт 4.1, озеленяване в % 10.0, Бруто разг.застр.площ на сградата 2292.9м2. Защото архитекта при тези цени сега ще се сдобие с едни 20 бона , строителния инженер ще гушне към 13 бона, ВиК и Ел. по 4 бона, а геодезиста ще яде парчето по неговите минимални цени.
Ето и цената на този обект сметната по цените на Запрянов - геодезическата снимка 593лв. , ВП и Трасировъчния 879лв. или общо 1472лв. А така както сме започнали да говорим искам да кажа на Запрянов , че на имот с площ 3000м2 може да се построи сграда висока към 100м с ЗП 400-500м2 на етаж и тогава по неговите цени се получава за заснемането на 3000м2 - 1175лв за ВП и Трасировъчния на сграда в имот с 3000м2 площ - 2399лв или общо 3574лв. за част геодезия. И така сега да посмятаме колко е хонорара на другите специалности за такава сграда в такъв имот. Значи това са към 30 етажа да кажем по малко 25 нека бъдат. 25х400м2 = 10000м2 РЗП грубо казано. И сега всеки един от нас може да си направи сметка грубо колко ще е хонорара на колегите. Оставям на вас това. А относно цените в инвестиционното проектиране за част геодезия смятам , че тази методика не е подходяща. Трябва цената да е обвързана със стойноста на обекта както във високото така и в ниското строителство. Тогава ще имаме по реални цени и няма да се чустваме прецакани. Няма да казваш пътищара взе парите, а аз лапах мухите и подобни. Тогава ще си купиш GPS и ще си го ползваш с кеф.
Няма рима, но така стоят нещата. Виж относно кадастъра може да се прилагат цени базирани на площ на имот, но и там е специфично така, че ......... а бе трудна работа клиенти :!: , притенции :?: , тъпотии :idea: , конкуренция :twisted: . - Капитализъм :D :D :D :D :D :D

Biliana
Мнения: 73
Регистриран на: Чет Авг 27, 2009 9:03 am
Местоположение: bg

Мнение от Biliana »

Трябваше да прочета темата от самото начало, за да се сетя за какво иде реч. :) КИИП всяка година печата книжки, които сигурна съм, никой колега не поглежда. А там табличките са малко по-различни. И бих помолила d_nik, да чете темите докрай, или да уточнява за кои "ГЛУПОСТИ" става въпрос.

Icer
Мнения: 53
Регистриран на: Сря Ное 26, 2008 6:21 pm

Мнение от Icer »

Зачетох темата от начало и то колкото да се запозная с това за какво иде реч. Някой казаха за магазина и продуктите в него, че като отидеш там си имаш строго определена цена, но не посмяха да кажат, че има и други магазини, в които конкретния продукт или е по-скъп, или е по- евтин. Там цените също варират, но никой не пада под производствената стойност на продукта, що се касае до производител. При нас нещата, разбира се са по-различни. Ние не търгуваме с продукти, освен тези, който продават софтуер, или хардуер, но темата не касае този аспект на търговията, а интелектуалния и физическия труд. Схемата е много проста - когато на някой му изнася да продава труда си на безбожно ниска цена нека го прави, от това губи той - ние не сме вложили нищо - нито време, нито пари! Ще направя нарочно един много вулгарен анонс, но се надявам да ме разберете правилно - има к***и, чиято цена е 300 лв. за определена услуга, има и такива, чиято цена е 5 лв. за същата услуга. В крайна сметка получаваш това за което си платил и с оглед на това колко проблема могат да се породят от това да спестиш 295 лв.

Друг е въпроса с КИИП и минималните цени определени от тях. Съгласен съм, че трябва да има минимален праг, под който да не се пада, но нека разгледаме следния казус:
Вие сте инвеститор, който решава , че ще се възползва от моите услуги и решава да направи едно маркетингово проучване, за да разбере как изглежда картинката "част геодезия" в цифри. Естествено, или не чак дотам аз отварям калкулатора за минимални цени и определям, че част геодезия за неговия проект ще струва 3000 лв. Е, да, редно ли е според вас този човек, който Ви ангажира в дълъг период от време да заплати всичко, като поп? Ако аз съм инвеститора ще търся друга алтернатива. Не може цените на едро да са , като цените на дребно, но явно камарата има друго виждане по въпроса, или по-точно тя няма виждане по въпроса.

По-горе се спомена за геодезическа снимка + ВП за 150 лв., или само ВП за толкова, за мен е без значение и с оглед на цените ще запитам доколко това е ВП според вас, може би архитектурата с дадената кота нула, без никакви стойности за проектните коти на чупките на сградите за правилното оттичане на надпочвените води. От там се започва една голяма каша, която ще коства доста повече от 150 лв. и в крайна сметка този, който е изработил конкретния обект ще е на загуба, след време фалира и освобождава пазара от недостойното си присъствие, а ако всичко е наред то тогава той не е , понеже не си цени труда.

Мойте наблюдения са, че геодезистите сме си плюли в устите и винаги гледаме да се прее***. Появява се нов талант с нова фирма и колкото и да е добър и колкото и да спазва минималния ценоразпис винаги ще се намери някой, който да му завиди за успеха/ неуспеха и да му прати черна котка пред пътя. Проблемите наистина са от самите нас, не са от някъде другаде, но алчността граници няма, нещо, което го наричат конкуренция. Няма да се впускам в размисли по тази тема , понеже не е обект на настоящите разсъждения.

В общи линий това е моята гледна точка , без да съм се впускал в някакви странични казуси, като "Защо камарата не следи фирмите за тяхната ценова база?" и "С какво точно се занимава камарата , освен да събира членски внос?".... те са толквоа много от този сорт, че един въпрос провокира поне още два, без да даде отговор на себе си.

Поздрави!!!

ПП Извинявам се за използваните епитети, но те имат конкретно значение и трябва да бъдат точно такива.

Публикувай отговор