AUTOLISP: Конвертиране на 3D POLYLINE към чиста 2D POLYLINE.

Програмно обезпечаване на Геодезията.
GeoRT
administrator
Мнения: 600
Регистриран на: Сря Сеп 12, 2007 7:52 am
Местоположение: София
Обратна връзка:

AUTOLISP: Конвертиране на 3D POLYLINE към чиста 2D POLYLINE.

Мнение от GeoRT »

2. Конвертиране на 3D POLYLINE към чиста 2D POLYLINE.

Ясно е какво върши.
След като се зареди, се стартира с CVPOLY

Код за потвърждение: Избери целия код

;; CVPOLY.LSP Copyright 1996, 1997 Tony Tanzillo all rights reserved
;; ;; Converts 3D polylines to 2D polylines that lie on
;; the XY plane of the current UCS.
(setq filter:3dpoly '( (-4 . "<AND") (0 . "POLYLINE") (-4 . "&=") (70 . 8) (-4 . "AND>") ) )
(defun get (key alist) (cdr (assoc key alist)) )
(defun UCSZdir ()
 (trans '(0 0 1) 0 1)
 )
(defun UCSPoint2D (wcspoint)
 ( (lambda (p) (list (car p) (cadr p) 0.0) ) (trans wcspoint 0 1) )
 )
(defun mapvertex (e function / e d rslt)
 (while (/= "SEQEND" (get 0 (setq d (entget (setq e (entnext e)) '("*"))))
)
(setq rslt (cons ( (lambda (function data / e d rslt) (apply function (list data)) ) function d ) rslt ) ) ) (reverse rslt) )
(defun cvpoly (pline / data ucs)
 (setq data (entget pline '("*"))) (entmake (subst (cons 70 (logand (get 70 data) (~ 8)))
 (assoc 70 data) (subst (cons 210 (setq ucs (ucszdir))) (assoc 210 data) (subst '(100 . "AcDb2dPolyline") '(100 . "AcDb3dPolyline") data ) ) )
)
(mapvertex pline '(lambda (data) (if (zerop (logand (get 70 data) 9))
 (entmake (list '(0 . "VERTEX") '(100 . "AcDbEntity") (assoc 8 data) '(100 . "AcDbVertex") '(100 . "AcDb2dVertex")
 (cons 10 (UCSPoint2d (get 10 data))) (cons 70 (logand (get 70 data) (~ 32))) ) ) ) ))
 (entmake '((0 . "SEQEND"))) (entdel pline) 
)
(defun C:CVPOLY ( / ss i) 
 (cond 
   ( (not (setq ss (ssget filter:3dpoly))) (princ "\nNo 3D Polylines selected."))
   (t (setvar "CMDECHO" 0) (command "._UNDO" "_Begin") (repeat (setq i (sslength ss)) (cvpoly (ssname ss (setq i (1- i)))) ) (command "._UNDO" "_En") ) )  (princ) 
)
(princ "\nCVPOLY.LSP Copyright 1997 Tony Tanzillo") (princ "\nCVPOLY command loaded.")
(princ)
;; END CVPOLY.LSP
П.П.
Всички възли слизат в нулата.

Geomatics
administrator
Мнения: 138
Регистриран на: Нед Яну 27, 2008 11:17 pm
Местоположение: гр. Пловдив
Обратна връзка:

Мнение от Geomatics »

AutoDesk Land Desktop прави същото Terrian->3D Ploylines-> Convert to 2D Polylines :)
Но ако работите на чист AutoCAD ...:)

Публикувай отговор