GPS HUACE?

Всичко свързано с инструментите на различните производители.
R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

GPS HUACE?

Мнение от R »

Ñòàíäàðòåí êîìïëåêò 2 åäíî÷åñòîòíè
ïðèåìíèêà ñ âãðàäåíà àíòåíà çà ñòàòè÷íè,
áúðçè ñòàòè÷íè, L1,C/A,8(12) êàíàëà, áàçè äî
15êì ñ âñè÷êè ïðèíàäëåæíîñòè

Íÿêîé èìà ëè âïå÷àòëåíèÿ, ÷å ñå ÷óäÿ?

m9ck
administrator
Мнения: 147
Регистриран на: Чет Сеп 20, 2007 4:40 pm
Местоположение: Пловдив
Обратна връзка:

Мнение от m9ck »

Един колега работи с китайски приемници, обаче са SOUTH, a не HUACE. Имам една презентация и няколко PDF-a, ако проявяваш интерес остави един мейл да ти ги пратя.
bpfc 4 life

GeoRT
administrator
Мнения: 600
Регистриран на: Сря Сеп 12, 2007 7:52 am
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от GeoRT »

Я, ми ги прати и на мен. :)

Публикувай отговор