Относно прословутата Координатна система 2005

Дискутиране на законите, наредбите и инструкциите, свързани с Геодезията.
al_boj
Мнения: 2
Регистриран на: Пет Окт 07, 2011 10:21 pm

Относно прословутата Координатна система 2005

Мнение от al_boj »

Относно прословутата Координатна система 2005

Публикуваната НАРЕДБА № 2 от 30 юли 2010 г. за дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа система е механично пренесена от закона за достъп до пространствени данни и безотговорно се втълпява геодезическа проекция – Универсална напречна цилиндрична проекция на Меркатор (Universal Transverse Mercator – UTM) вероятно под давление на слабо образовани военни експерти и техни протежета в АГКК. И сега я последва ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 32 март 2011 г. за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в „Българска геодезическа система 2005“, още едно необмислено предложение!

Исторически погледнато, от както са обявени като военна тайна методите на изчисление и обработка на опорната геодезическа мрежа са почнали и проблемите. В ГеоКартФонда не могат да кажат коя точка с какви координати е, коя е преизравнявана, коя не! Продават се координати, без да се знае тяхната точност, приемат се за безгрешни от геодезическата колегия, чрез тях се трансформират нови геодезически измервания, и се предават новоопределяеми точки, с коректни измервания, но натоварени с грешки от изходната мрежа. Фирмите са заинтересовани да предадат обекти като актуват колкото се може повече точки, без да правят анализ кои точки от дадената опорна мрежа са с коректни координати и кои с грешни. На базата на итерациите се изключват точки докато средната квадратна грешка от оценката на модела влезе в допустимите граници. Но така се изключват точки с верни координати, а остават грешни. Има мрежи в цели съдебни райони където мрежата не е хомогенна, т.е. използвани са точки от първокласна мрежа, които не са преизравнявани, точки от местни мрежи преизравнявани няколко пъти. Това ще продължи докато има някаква апокрифна тайна върху координатните трансформации. Използва се програма за трансформация, без да се знае дали вярно смята, няма реални тестове. Визираната програма е BGTrans (включително и предходните и версии). Пример за явна грешка е трансформация от КС1930 към КС1950, получават се едни координати, същите координати се използват и за трансформация от КС1950 към КС1930, какво се получава, ако пък данните са в източна България още покрива трансформация? Приемането на една затворена програма за еталон е много опасно нещо! Чужди военни разузнавания и с не богат бюджет могат да си платят на програмисти, който да деасемблират програмата и да изведат коефициентите на трансформации, но това е малък проблем или даже не е интересно за чуждото разузнаване, защото те могат сами да си направят измервания и трансформиране на координати на техни цели. Но най-лошото е за ползвателите в България дори да са измервали коректно приемайки безрезервно за безгрешно трансформацията на еталонната програма се предават грешни координати! За да има контрол и конкуренция трябва да са публични коефициентите и който иска да си смята със собствена програма като се появи разлика в трансформациите да може да се търси и проверява за грешки! Сега се използват различни версии на една програма в някой са коригирани част от грешките в други не са, има и други програми, който получават подобни резултати. Геодезическата колегия ги използва на доверие и ги приема, че те не внасят грешки при трансформации, което е още по опасно тъй като се получава мултипликация на грешките!
Каква проекционна координатна система да изберем? Гаус-Крюгерова или Ламбертова проекция, за мен това е без значение, стига да има публикувани верни коефициенти за трансформации и изчисления. Едната проекция ще раздели страната на две зони, другата ще е една, и в двата случая, ако са публични коефициентите на трансформация то те ще бъдат въведени в навигационните устройства на личните автомобили няма да има проблем за тях движейки се навсякъде по света. Но предлагането на UTM проекция с 6° ширина на ивица и мащабен фактор 0,9996 е доста рисково и безразсъдно за ЕТК! Само ще спомена проф. Марин Андреев: избора на картна проекция е много отговорен процес защото чрез нея се гарантират всички граници, от държавната граница до границата на имот! Единствено нужно нещо е да се обявят единни параметри за трансформация между елипсоида на Красовски, върху който е дефинирана КС1950 и елипсоид GRS80 към епоха 2005 или друга, останалите неща са описани в учебниците по Математическа Геодезия, Математическа Картография, вградени са в приложните програми на световните производители на CAD и ГИС програми. А не като някой да говори за „универсална и глобална и локална нямаща връзка със съседите!!!“.
Какви проблеми ще се появят след приемането на нова проекционна координатна система? Единият проблем ще е сходка между землищата на отделните зони, това ще е процес, при който ще се появи грешка в рамките на 1 метър може би. Но при всяко връщане в КС1970 за съдебни дела пак ще изкачат дупките в контактните зони! Съответните служби и сега не са решили този проблем с контактните зони на землищата в една зона на КС1970, ако се вземат от Министерството на Земеделието, Горите и Храните... ZEM файловете. Ще има преизчисляване в съседна зона при 6° ивица деформациите ще са значителни! Следващ проблем ще е редукция на площите на имотите също така еднократно преизчисляване то ще зависи и от мащабният фактор на избраната координатна система! При по-голяма разлика в мащабен фактор веднага ще се почувства разлики в разстоянията над 1 км. При трасиране на имотна граница от две точки и от всяка трасираме външните точки, може да се получи по-голяма площ. И най-големият проблем ще остане трансформация на координати с неясен произход. Все повече правоспособни лица забелязват разлики от 40-50 см. в положението на опорните точки. Ще се появят търговци, които ще предлагат трасиране на граници на имоти от такива точки знаейки за съответната грешка, с което ще се облагодетелства даден собственик на имот. А в съдът има маса дела за граница на имот, хората се съдят и за педя земя, и когато вещите лица няма да бъдат способни да констатират еднозначно положение на граница на имот, съдът ще отсъжда по вътрешно убеждения, нищо че грешката по наредба в положението на точка от граница на имот е 60 см. Това е следваща стъпка към осъждане на България в международен съд, или от европейската комисия за неспазване на директивата INSPIRE.
Какво предлагам да се направи. Да се преработи проектната инструкция, как може да са описани процедурите на една частна програма за трансформации, корпоративни файлове формати за обмен на данни? Може ли да ми кажете стандартен формат за текстови данни в TXT формат? Раздела за „Видове и формати на пространствени данни“ какво показва, че сме много грамотни, ами един TIFF с LZW компресия не е никак стандартен, ако нямаш лицензи, или GEO TIFF. Къде ли в DXF файлът са скрили информация за координатната система? Смесица от понятие като видове данни и се изброяват различни типове карти, ами това е инструкция за трансформация на координати, а чрез координати се описват различни данни, описани в карти, или кой, за каквото се сети. Пример за пространствени регистри дали има или това са опорните мрежи, пропуснати се картите с минералните богатства, икономическите карти на България, я колко фундаментални карти са пропуснати. Всичко в хармония с Европейските директиви, ами то още заглавието е объркващо, координати ли ще се трансформират, данни ли ще се преобразуват от топографска карта на топографска карта? Тази проектна инструкция просто описва една програма за трансформации с поддържаните от нея формати с цел да е единствена на пазара, и на който търг да се яви тя ще е! И най-лошото да се публикуват грешни формули и коефициенти прикрити под понятието приблизителни, а верните уж се съхраняват от Военно Географска Служба – от зелените човечета, и да не забравя да спомена и НАТО. Не може безкрайно да се спекулира с военна тайна и да се поддържа една грешна опорна мрежа за граждански цели. Ами нали тези коефициенти като се подпишат и подпечатат с държавен печат стават законни. Утре като донесат координати трансформирани с тях и им ги отхвърлят ще извадят наредбата и ще кажат щом министъра е казал, че две и две е равно на пет и тази програма смята така значи е вярна. В съда вещото лице – програмист ще потвърди, че са спазени формулите и коефициентите, нищо че са грешни и резултатите са верни, да се приемат. Затова или се публикуват верни коефициенти или нищо, но не и нещо грешно да замажем положението, те грешките се натрупват и все някога ще избият. Второ нещо, което мога само да мечтая, е да се планува ново преизмерване държавната опорна мрежа като контрола се централизира, за да се преизчислят по-коректни трансформационни коефициенти към старите координатни системи и да се коригират трансформираните координати с по-приемлива грешка! Ще повторя централизирано преизмверване, защото сега различни фирми правят различни измервания, военните и те си правят измервания по техни правила, БАН също, всеки натрупал данни. Но всеки гледа да си ги пробута да ги продаде ако може няколко пъти, нищо че са в различни епохи, с различни параметри на приемници. Как така различни, ще попита някой, ами едни мерят XYZ координати и височина на станцията или без нея, други географски координати B, L и алтиметрични височини, и т.н. Различни класове приемници, едни със софтуерна емулация за да се повиши точността, едни с по-широк диапазон на приеманите сигнали от няколко спътникови системи, други не. Различни методи на трансформации, едни с афинна трансформация, други с програми като „transf.exe” трансформират от WGS84, други със S трансформация или Хелмертова трансформация, кой каквото си знае. И какви са тези 473 точки, нито са равномерно разпространени по територията на страната и кой ги ползва за развитие на локални мрежи. С каква точност са изведени трансформационните коефициенти? Реално във всяка област трябва да се материализират около 100 точки или около 2000 за цялата страна (Колкото повече толкова по добре – мечо Пух). И последна надежда за следващото дефиниране или преопределяне на координатната система като тези „експерти“ от АГКК, ВТС да ги няма, да е на чисто научно ниво, да няма тайни, пазени от някой си за някой си!
Положението не е розово сега имаме все едно 4 координатни системи за отделните части на страната и с тях се оправдаваме за неточностите, ако се трансформират в новата координатна система която и да е тя неточностите ще си останат и ще се увеличат. Пак ще се продават координати от ГеоКартФонда с неясен произход и точност!
Европейските директиви дали имат такова понятие ето Ви приблизителни коефициенти, а верните си ги пазим да не се изхабят от много ползване?
И последно някой може ли да каже защо ВТС продължава да води за секретни топографските карти в М1:50 000, когато същите тези карти са публикувани в Русия, на свободен достъп са в интернет пространството и са в координатна система 1942/83 т.е. по точни? Да, има началници, получават заплати, за да създават проблеми.

PS
Ето пример за една кръгла нула: http://www.geomedia.bg/index.php/articl ... 323b64138b В инструкцията се преписват справки от статии и учебници, АЛГОРИТЪМ и РАБОТНИ формули! А къде ли са коефициентите или пак ще е една частна програмка? Кой ли и плаща за да разиграва тази пиеска? А ето пред историята: http://www.geomedia.bg/index.php/article:448

И моля когато ползвате литературни източници да ги цитирате точно, историческата справка на координатните системи в България е от статии на г-н Йовев, проф. Томова, проф. Даскалова винаги отделяха един час, за да разкажат за ак. В. Христов и въведените от него координатни системи!
Примерно „Даскалова М., Ив. Здравчев. Математическа геодезия. София, 2005, 432 с. “ е с обем 427 страници, 432 с. е едно нищо!

al_boj
Мнения: 2
Регистриран на: Пет Окт 07, 2011 10:21 pm

Мнение от al_boj »

Отзив на проф. Вълев е приложен без неговото разрешение, но за да се види генезиса на цялата бъркотия с координатните системи в България е приложен.

До АГКК
За дискусията на 10.10.2011

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО НАСТОЯЩЕТО СЪСТОЯНИЕ И АКТУАЛНИ ЗАДАЧИ ПРЕД БЪЛГАРСКАТА ГЕОДЕЗИЯ
Проф. дтн. инж. Георги Вълев

Относно настоящата дискусия
Уважаеми дами и господа,
Благодаря ви за поканата да участвам в организираната дискусия по много важни проблеми на българската геодезия. За съжаление по здравословни причини няма да мога да присъствам, затова по-долу ще изложа накратко моето становище.
По мое мнение дискусията е доста закъсняла. Тя трябваше да се състои преди 10 години. Или поне преди да бъде отменено Постановление No 140 и да бъдат приети
съответната Наредба и Инструкция. Досега има вече толкова огромен геодезически и кадастрален материал, който много трудно може да се трансформира в друга система и друга картна проекция. Необходимо е време, финансов ресурс, подготвен и квалифициран персонал. Но все пак по-добре късно, отколкото никога. Стига предстоящите решения да са правилни и осъществими. Ето защо приветствам инициативата за такава дискусия.
В България в областта на геодезията малко са полезните неща, които се правят, и систематически и целенасочено се пречи на тези, които искат да ги правят. Това, което се прави, най-често скоро се разбира, че е погрешно или безполезно. Ако пък някой случайно предложи нещо действително полезно много са тези, които скачат срещу него. Защото видите ли то е предложено от еди кой си. Много неща се правят “на тъмно” – няма широко обсъждане, няма открити дебати. Разни субекти, намиращи се във връзка с политици, депутати и хора от различни етажи на властта, най-често на базата на лични или корпоративни (а не на държавни) интереси прокарват недомислици и вредни за геодезията актове. От това страдат всички геодезисти.
Ако не се направят навреме решителни стъпки в правилната посока вредите ще
бъдат значителни, трудно отстраними и скъпоструващи. Чака ни голяма криза в геодезията, несравнима с тази, която е понастоящем. Поколенията след нас ще ни упрекват и то съвсем основателно за всичко това, което се случва.

Относно националната координатна система
В България продължава да се използва Система 1970. Използва се елипсоидът на
Красовски, територията е разделена на 4 зони и във всяка от тях е въведена отделна
конична проекция с непубликувани параметри.
Постановлението No 140 на Министерския съвет относно определяне на Българска геодезическа система 2000 (БГС 2000) беше обнародвано през 2001 година и влизаше в сила веднага. Неговото изпълнение беше възложено на МРРБ. Съгласно Постановлението се въвежда за координатите EUREF система, за височините – EVRS, за картна проекция – Конична Ламбертова проекция с два стандартни паралела с подходящо избрани географски ширини, единна за цялата страна. Тази проекция е най-подходяща за територията на България с оглед разположението на нашата страна върху глобуса, нейната форма и големина. Тя е конформна и максималната деформация на картното изображение е 0.9999(1.0001), което я прави почти еквивалентна (равноплощна), нещо което е много важно за кадастъра. Формулите за трансформация между географски и картни координати са затворени и сравнително прости и лесни за използване. Въвежда се и международна разграфка и номенклатура на картните листове.
За да се обоснове БГС2000 като най-подходяща за България в продължение на 5
години беше разработена научно-изследователста тема, “Теоретични основи на нова координатна система за Република България”, финансирана от ГУКГ, разработена в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). В разработването участвуваха представители на различни геодезически институции в Българии, както и чуждестранни консултанти. Научноизследователската тема беше приета от Експертен съвет на ГУКГ с Протокол от 04.08.2000 г. На базата на тази тема беше подготвено Постановление No 140.
Беше проведена национална конференция с международно участие, организирана от СГЗБ на тема: ”Нова геодезическа координатна система в България”. На тази конференция бе проведена подобна дискусия.
Съгласно заповед на министъра на МРРБ през 2001 година на НИИГиФ беше
възложено изработването на Инструкция за приложение на Постановление No 140. Тя беше разработена от колектив, в който участвуваха представители на различни институции. Предадена е още същата година и приета с Протокол от комисия на МРРБ. Тя така и не беше публикувана, нито приложена.
В инструкцията са дадени всички въпроси, засягащи основните параметри на системата и на картната проекция, свързана с нея, основните формули, по които се извършват изчисленията, разграфката и номенклатурата на едромащабните топографски карти, практическите стъпки са въвеждането на системата, основните положения при изграждането на Национална GPS мрежа на територията на България, трансформирането на координатите на точките и картите от система 1970 в БГС 2000.
При разработването на Инструкцията са взети предвид официално приетите резултати от направеното досега в рамките на проектите EUREF, EUVN, UNIGRACE на територията на България. Взети са предвид и предстоящите за завършване работи по въвеждане на Единната височинна европейска система. Използвани са последните резолюции на Международния съюз по геодезия и геофизика и по-конкретно тези на Международната асоциация по геодезия, респективно на подкомисията EUREF, съвременните тенденции в развитието на геодезията и картографията, присъединяването на България към структурите на ЕС. Съставена е на базата на прилаганата досега “Инструкция за определяне на координатите на точки чрез GPS”, издадена от ГУКГ през 1995 година. Използвани са резултатите от научноизследователската тема и защитен през 2000 година проект пред Световната банка, а също резултатите от националните конференции, включително и с международно участие, организирани ежегодно от Съюза на геодезистите и земеустроителите в България. Използван е опитът в някои страни като Великобритания, Италия, Германия и други.
Инструкцията беше одобрена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, трябваше да влезе в сила от 01.07.2002 година и да е задължителна за геодезическите служби от всички ведомства и фирми в страната, извършващи геодезически, картографски, фотограметрични и кадастрални дейности във връзка с въвеждането на БГС2000. Постановлението не се отнасяше за специалните геодезически и картографски дейности, извършвани в МО. Такова беше официалното становище на МО при одобряването на Постановление 140.

Относно националната геодезическа мрежа
Съгласно Постановлението изпълнена е частта за националната GPS мрежа. Тази част трябваше да реализира МРРБ, за което бяха разрешени средства от Световната банка, които останаха неусвоени. По незнайни причини с изпълнението на тази задача се натовари Министерството на отбраната с пари от националния бюджет. Проектът за тази мрежа започна да се работи през 2002 г. Възниква логично въпросът съгласно какъв документ беше работен този проект. ЗГК още не беше приет. На всички тогава беше ясно, че това са Постановление 140 и Инструкцията към него.
Окончателният проект на GPS мрежата беше завършен през май 2004 г В този проект никъде не се говореше за БГС 2005, а за БГС 2000! . Същата година бяха извършени и обработени GPS измерванията. До 31.12.2004 г ВТС (сега ВГС) трябваше да предаде описанието и първоначалните координати на точките от Основната GPS мрежа на АГКК. С тези координати трябваше да се извърши повторно привързване на предадените обекти и първично привързване на новите такива. Доколкото ми е известно Геокартфонда не разполага нито с описанията, нито с окончателните координати на GPS точките. По този начин Националната GPS мрежа се възприема от българските граждански геодезисти като военна мрежа. Засега тези координати се продават от МО? Много ли ще спечели министерството от тези 450 точки? Всеобщото мнение на всички обаче е, че всъщност тези данни би трябвало да се разпространяват чрез ИНТЕРНЕТ. Точките от тази мрежа не бяха избрани удачно. Много от тях са трудно достъпни, нямат точно определени коти и не са подходящи за прецизна нивелация. В мрежата не са включени вековите репери, както и репери от Държавната нивелация.
В последно време сме свидетели на нещо нечувано. Отделни частни фирми създават на територията на България собствени мрежи от GPS перманентни станции, естествено с комерсиална цел. Данни от тези станции се предоставят срещу заплащане на отделни потребители, използващи GPS технологията. Кой ги финансира, кой ги контролира, кой им дава лиценз, за това за болшинството български геодезисти не е ясно. А иначе това е държавна работа.
Не е известно какво се прави за извеждането на геоида (квазигеоида), кой го
прави и как. Прави ли се нивелация за тази цел, кой я прави и как? И какви са резултатите?
От 2005 година кадастралните карти трябваше да се изработват в новата система.
Съществуващите карти и планове по приоритети също трябваше да се преработват в БГС 2000.
Досега GPS измерванията само се привързваха към WGS84 или EUREF. А координатите, получени с помощта на GPS се трансформираха в Система 1970 по емпиричен път на базата на идентични точки с координати в двете системи. Как да се провежда трансформацията на GPS координатите в Система 70 засега все още е неизяснен и спорен въпрос. Всяка фирма го прави както си знае и както може, съобразно софтуера, с който разполага. Но работата не е в компютърната програма, а в технологията!
През 2005 г беше издадено ново постановление - за разпределение на дейностите
и задълженията на отделните институции в България. Защо беше нужно това постановление ? Нима не беше ясно кой какво трябва да върши! Защо на ЦЛВГ и на УАСГ бе отредено да се занимават с производствена дейност. ЦЛВГ няма ли научни задачи? УАСГ няма ли достатъчно задължения при обучението на качествени специалисти-геодезисти? Това Постановление така и не се приложи.
Много скоро след това на 7 април 2006 г беше обнародван Законът за геодезията и
картографията,който обезсмисли напълно новото постановление. Работата е там, че някои грешни постановки от това постановление влязоха в Закона. Законът за геодезията и картографията обаче също не се прилага в неговата цялост. Много негови постановки са неприложими. А други са ненужни или излишни. Неясни са функциите на КИГ.
Съгласно Закона към АКГК се създаде дирекция “Геодезия и картография”. Дирекцията е с ограничен брой персонал и без достъп до сериозни финансови средства. Всички виждаме, че липсва капацитет и финансови средства за да се решават проблемите на кадастъра, а какво остава за тези на геодезията, картографията, фотограметрията, ГИС. Добра инициатива беше работата по прецизната нивелация I клас. За съжаление тя се извърши съгласно инструкция от преди 30 години. В нея се имат предвид нивелачни инструменти, които вече не се произвеждат и рядко се прилагат. В тази инструкция съвсем естествено няма нищо за съвременните електронни нивелири. В нея също така има редица непълноти и неточности. Да не говорим за това, че отделни нивелачни линии бяха измерени от фирми и специалисти, които никога през живота си не са извършвали прецизна нивелация от този клас. Също така някои обекти реално бяха изпълнени не от фирмата, спечелила търга, а от необявен подизпълнител. Съществуват и опасения, че някои резултати са нагласени.
През август 2010 година беше обнародвано трето постановление – с един единствен член: отмяната на Постановлението No 140!
Една седмица след това беше обнародвана НАРЕДБА No 2 от 30 юли 2010 за дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа система. Въз основа на Наредбата много бързо беше изработена и нова Инструкция. Тези нормативни документи минаха тайно, без публично обсъждане. Кой подготви тези нормативни документи, това остана неизвестно за геодезическата общност. Ясно е чии интереси ще защитава такава нормативна уредба. Във всеки случай – не на държавата. Защо трябваше Постановление 140 да се подменя с Наредба – нормативен акт от по-ниско ниво? Според горната Наредба в България се въвежда БГС 2005. Ако някои мисли, че е възможно една национална координатна система да бъде непрекъснато привеждана към актуална епоха, дълбоко се лъже. На всички е ясно, че съществува движение на блокове от земната кора: глобални, регионални и локални. Координатната система е една полезна условност и трябва да служи дълго време на практиката. Не може всяка година да се променят координатите на геодезическите точки. Следенето на движението на земната кора е съвсем друга задача, безспорно с огромно научно значение. Според горната Наредба в България се въвежда и UTM проекция - пореден абсурд! Твърди се неофициално, че НАТО и ЕС искали така. Това са спекулации и нагли лъжи. Никой не е в състояние да ни наложи каква проекция да въведем. А и никой няма такова намерение. Нито ЕС нито НАТО! За една малка страна каквато е България според нейната форма, големина и разположение върху земното кълбо най-удобна е Ламбертовата конична проекция – единна за цялата страна и с минимални деформации – най-много до 10 см/км. Много страни-членки на ЕС и на НАТО, включително Франция и 2/3 от щатите на САЩ използват Ламбертова проекция и нямат никакво намерение да въвеждат UTM проекция. Неслучайно са разработени стотици различни картни проекции. Какви са критерите при избора на дадена проекция за дадена държава – това са азбучни истини. Основните критерии са: географското положение на страната върху земния глобус, формата и големината на страната и целта, за която ще служи. Понастоящем във връзка с ГИС технологиите основно изискване е системата да бъде единна за цялата страна – да няма зониране. За нуждите на кадастъра проекцията трябва да бъде еквивалентна (да запазва площите) или много близка до нея. За нуждите на проектиране и строителство особено на линейни съоръжения е необходимо линейните деформации да са малки. Тя трябва да бъде преди всичко удобна за всякакви ползуватели, включително и за такива с по-елементарно геодезическо образование. Разбира се, каквато и да е проекцията, няма никакъв проблем тя да се трансформира в друга проекция за едни или други специфични нужди.
UTM проекцията разделя страната на две зони с две различни координатни
системи. Разделителният меридиан между двете ивици може да мине през дадено землище, през дадено населено място или съоръжение. Може да мине и през сграда и последната да се окаже в две координатни системи с коренно различни координати. Мащабът в осовите меридиани е 0.9996, което означава, че една дължина от 10 км ще се изобрази върху картата или плана, скъсена с 4 метра! Това води до големи деформации в площите, което я прави непригодна за кадастрални работи. С оглед на промяната на проекцията ще се променят площите на имотите, землищата и общата площ на България. Това ще изисква промяна на площите на имотите във всички регистри, скици и нотариални актове. Същата причина я прави непригодна за проектантски и строителни работи, за градоустройствено планиране и други граждански цели. Наличието на две зони я прави неподходяща и за изграждане на единни национални географски информационни системи. Формулите за права и обратна трансформация от географски в картни координати представляват развития в ред по Тейлор и не са лесни за ползване от някои потребители.

Наредбата няма финансова обосновка.

Още оценки и предложения:
1. Никъде в бившите социалистически страни не беше унищожена върховната геодезическа институция (ГУГК), нито научно-изследователските институти по геодезия. Известно е, че в някои страни Националните геодезически служби (управления) са с ранг на министерства, в други – са направо министерства на геодезията. В тази връзка неведнаж сме предлагали да се възстанови Главното управление по геодезия и картография под името “Национална геодезическа служба” . Затова и няма финансов ресурс – основният проблем в кадастъра и геодезията. Тъй като това е работа на държавен орган, а не на отделни фирми, камари и асоциации.
2. Погрешно беше да се отменя Постановление 140. То можеше да бъде само допълнено.
3. Необходимо е да бъде създадено научно-изследователско звено към Агенцията. То трябва да се ориентира в проблемите и незабавно да се предприемат практически стъпки за тяхното решаване. То трябва да предлага подходящи състави на работни групи за разработването на различни нормативни актове. Такова звено навремето беше НИГиФ.
4. НИГиФ обаче, беше превърнат в стопански субект. В момента доколкото ни е известно е обявен в ликвидация. Трябва незабавно да се прекрати ликвидацията на НИГиФ и да се възвърне статута му от преди 20 години. Да се издействат субсидии и да се набере качествен експертен и научен персонал.
5. На научно-изследователското звено да се възложи разработване на методика за
трансформиране на координати и от Система 1970 в БГС 2000, както и разработване и обновяване на нормативната база, включително предложения за промени в Закона за геодезията и картографията.
7. На същото звено да се възложи разработване на методика за трансформация на
ЕТК към новата височинна система и извеждане на геоиден модел. Извеждането на модел на геоида (квазигеоида) за България да стане с използване на координати и коти на ГММП точките, голяма част от които са и нивелачни репери, както и реперите от държавната нивелация, върху които са осъществени GPS измервания.
8. Да се прилагат параметрите на геодезическата проекция на Система БГС 2000
съгласно Постановление No 140. Може да бъдат внесени някои промени в Наредбата. Това не противоречи на Закона за геодезията.
9. Да се предадат в Геокартфонда описанията и координатите на точките от
Държавната GPS мрежа.
10. Да се пристъпи към изграждане на национална GPS мрежа от перманентни
станции. В момента различни институции и частни фирми създават такива станции с комерсиална цел. Извършеното от тях може да се използва като основа за националната мрежа.
11. Да се пристъпи към трансформирането на топографските карти и картите на
възстановената собственост (КВС) в система БГС 2000.
12. Да се извърши проучване, да се събере информация за годността на изработените КВС и да се пристъпи към преработването им с оглед да задоволяват изискванията на Министерството на земеделието и храните, както и тези на Европейския съюз.
13. Постепенно да отпадне нуждата от т.н. “поддържащи фирми” .
14. При изработването на ортофотокартата от ЕВРОСЕНС като че ли са взети
предвид само нуждите на МО. Използваната проекция е UTM. Тази карта е неизползваема от МЗХ и АГКК по следните причини:
- всички кадастрални планове са в Система 1970, а част от тях и в 1950 г.
- всички топографски карти са в Система 1970 г.
- всички карти на възстановената собственост (КВС) са в Система 1970 г.
- каталозите в Геокатрфонда и базите данни в териториалните и общински служби са в Система 1970 г.
Това създаде скандална ситуация във връзка с Еврофондовете за земеделието. Беше
установено от чуждестранните експерти от ЕС. Ако на МО беше нужна такава карта какво пречеше да се направи и такъв вариант. Защо трябва да се натрапва тя на гражданската геодезия и в частност на земеделското министерство?
15. Сега се налага трансформиране на ортофотокартата и към системата 1970, в която са изработени КВС.
16. А трябва да се има предвид, че при изработването на съществуващите карти, кадастрални планове и планове за земеразделяне са използвани най-вече ГММП и всичко е в Система 1970 г. Използвани са съвсем малко точки от ДГМ, които обикновено са разположени извън населените места и в повечето случаи са трудно достъпни и които също са в 1970 г. ДГМ точките са обаче преобладаващите точки от Основната и второстепенната GPS мрежа.
17. Покрай всичките си недостатъци системата 1970 има едно единствено, но решително предимство: деформацията на картното изображение е между 0.9999 и 1.0000. Такава е деформацията и при БГС 2000, а това означава безпрепятствано трансформиране от Система 1970 към БГС2000.
18. Подготвят се наредби – какво съдържат те, това е неизвестно за широката геодезическа общественост. Геодезически фирми и асоциации с ограничен състав организират инициативи за обсъждане и разработване на нормативна уредба, срещи с министри и зам-министри и депутати, за решение на финансови въпроси. Ясно е чии интереси ще защитава такава нормативна уредба и чии финансови въпроси ще се решават. Във всеки случай – не на държавата. Съвещателното участие на представители на частни фирми и асоциации в този процес обаче е полезно и необходимо. Публично обсъждане на проблемите и предложения за съответни препоръки и решения би трябвало да се организира съвместно със Съюза на геодезистите и земеустроителите в България.
19. Неоправдано е да се натоварват (самонатоварват) военни институции с решаването на проблемите на гражданската геодезия. Те трябва да правят всичко, каквото е необходимо за МО, никоя институция няма да им откаже сътрудничество, помощ или данни и информация, но нека по-малко да се ангажират с проблемите на МРРБ(АГКК) освен с това, което е предвидено в Закона. Това снижава авторитета и ролята на МРРБ и може да се превърне в пречка за развитието на гражданската геодезия. Обратното, доколкото ни е известно, никога досега не се е случвало: гражданските служби да се намесват в работите на МО.
20. Огромната част от задачите на геодезията (да не кажем почти всички) са с държавно значение. А държавните интереси в областта на гражданската геодезия може да бъдат защитавани само от Национална геодезическа служба, АГКК и МРРБ.
21. Геодезическите знаци ( точки) масово се унищожават. Някой трябва да се грижи
за тяхното опазване и възстановяване.
22. ЕТК е безнадеждно остаряла. Ще се изработва ли нова ЕТК, обновява ли
се старата – не е известно. Ако това се прави, първо трябва да се обнови съществуващата нормативна база или създаде нова такава.
23. Съществуват проблеми с грешките в КВС. Този въпрос изисква също незабавно решение.

Това съвсем не са всички проблеми в българската геодезия. Има проблеми с образованието, научната дейност, обществените поръчки, корупционните практики, качеството на геодезическите и кадастрални продукти, професионалната етика и много други.

07.10.2011 С уважение:
(проф.Г. Вълев)

dodimitrov
Мнения: 73
Регистриран на: Пет Авг 22, 2008 10:45 am
Местоположение: София

Мнение от dodimitrov »

Поздравления за качествената тема и изчерпателния материал.

Споделям възгледите и възмущението на проф.Вълев за състоянието на геодезията в БГ. По мое мнение той никога не си е криел позицията, дори напротив. Чисто практически погледнато не мога да си дам отговор на въпроса кой и защо желае новата КС2005 да е с UTM проекция!??! Какво печели и какво губи? Може би е удобна за комуникация с всякакъв софтуер заливащ ни от интернет за гис системи, gps програми и всякаква "плява". Нужно е просто едно аналитичното преминаване от проекционни в пространствени - разписано еднозначно как да се прилага. Важното е веднъж за винаги да се "излезе" от КС1970г. (и може би от елипсоида на Красовски). Нямам задълбочени теоретични познания, но доколкото ми е известно подходът за измъкването от кашата са голям брой измервания, идентични точки, итерации, анализ, изключване-включване, пак итерации, пак вътре-вънка... и така докато постигнем стойност, която да приемем за точност. Нужен е внимателен анализ и оценка на огромен обем нехомогенни данни. След като веднъж се реши тази задача, изчислението на координатите в новата КС, каквато и да е тя, би следвало да се формализира.
Едно, обаче е сигурно: нужна е централизация, финансов ресурс и малко воля и енергия.

С някои от предложенията на проф. Вълев не съм напълно съгласен. Например с т.11. Топографските карти трябва първо да се оцифрят, след това да бъдат обновени или изработени поетапно наново. Така ще могат да се използват (подлагат) в КВС-тата, които са 100% цифрови. Това до голяма степен ще улесни проектирането и анализа на каквото и да било на идейна фаза. Относно трансформирането им - вграждане на модул в информационните системи за създаването и поддръжката им може да решава задачата в реално време при необходимост, т.е. не е необходима кампания, а вграждане на инструмент, който го прави при необходимост. Разбира се проблем си остава сходката на зоните, но това няма общо с трансформационни програми, модули и функции.
Като се замисли човек по-добре е да се обновят и оцифрят ЕТК и на тази база да се направи анализ и корекция на КВС.
Премахването на поддържащи фирми е пределно ясно кога ще стане. Когато се приеме кадастрална карта, а затова пак няма бюджет.
Перманентните GPS мрежи са изключително голямо удобство и наистина са бизнес. Никой не може да забрани на фирмите да пускат в експлоатация такива мрежи. Те просто имат нужда от сертифициране и контрол, може би и от лицензионен режим. Чудно ми е как държавата ще направи конкурентна такава мрежа за граждански цели, нали съществуващите в момента мрежи се борят за клиенти с какви ли не промоции, пакети и отстъпки. Да бъдат използвани събраните от тях данни за научни разработки - да, но как ще бъдат изтъргувани или изнудени?

За създаване на модел на геоида съм "ЗА" с две ръце. За това е необходима голяма кампания. Ще са необходими не само наличните данни, а и доста нови измервания. В тази връзка не мога да си обясня едно: защо при подновяването на Нивелацията I-klas не беше въведено като изискване на преизмерените репери и нови такива да бъдат определени с GPS наделипсоидните им височини?

Темата си заслужава коментар. Фирмените интереси също не са за подценяване да се поддържа този "батак". От друга страна масовото невникване в проблема, да не кажа невежество, усложнява страшно много нещата. Така като гледам и БГС 2005 е обречена на провал, тъй като ще внесе яснота, а това неминуемо ще доведе до лишаване от финансов ресурс на заинтересованите дружества.

Незнайко1
Мнения: 182
Регистриран на: Пон Май 12, 2008 5:32 pm

Мнение от Незнайко1 »

Да, болната ми тема, но какви ли ще бъдат резултатите? Май атовете като се ритат, ние - магаретата ревем. От къде ли ще се намерят пари за толкова качествени преизмервания и дали пак военните ще се намесят? Тука са поставени доста въпроси, но отговорните лица мълчат, къде може да се видят тези проектни инструкции? Липсват предложенията за решаване на проблема, пак на тъмно UTM си е предложено заради военните и комерсиалните цели за продажба на ефтини GPS с вградени параметри на тази проекция.
Дали някой от участниците в дискусията кажат какви решения са взети.
Рано е да закъсняваш, късно е да подраняваш.

Публикувай отговор