Придобиване на ППП и ОПП едновременно?

на геодезическа тематика.
taro
Мнения: 1
Регистриран на: Пон Ное 22, 2010 1:43 pm

Придобиване на ППП и ОПП едновременно?

Мнение от taro »

И така колеги след няколко дневно ровене из разни закони, останах с впечатлението, че може да се придобие ППП без да си вписан в регистъра на съотната камара с ОПП. Единственото условие е стажът от 2 години и доказването му /по съответната наредба №2/ при проектант с ППП. Поне аз така тълкувам закона:
Чл. 7. от ЗКАИИП (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) Лицата, получили дипломи от акредитирано висше училище с професионална квалификация "архитект", "ландшафтен архитект", "урбанист", "строителен инженер" или "инженер" с образователно-квалификационна степен "магистър", притежават ограничена проектантска правоспособност и могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране след вписването им в регистъра на проектантите с ограничена проектантска правоспособност в съответната камара.
и ал.5 от същия член 7:
(5) Проектантите с ограничена проектантска правоспособност могат да придобият пълна проектантска правоспособност, ако имат стаж по специалността:
1. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) две години като служители по трудов договор с проектант с пълна проектантска правоспособност
Някакви виждания по въпроса? Никъде не е описано че трябват 2 години проектантски стаж с ОПП и чак след това да се кандидатста за ППП, а в протоколите от заседанията на КС /комисия по регистрите/ към КИИП се посочва като основание за отказ "НЕ-ОПП, слъгласно чл.7, ал.5 от ЗКАИИП, няма 2г. проект стаж с ОПП" / http://www.kiip.bg/documents/resolution ... 2010_9.pdf /.

Мен ли нещо не ме бива или таз комисия взима решения по някакъв неписан закон?

Красимир Колев
Мнения: 141
Регистриран на: Пон Ное 23, 2009 8:58 am
Местоположение: София

Re: Придобиване на ППП и ОПП едновременно?

Мнение от Красимир Колев »

taro написа:Мен ли нещо не ме бива или таз комисия взима решения по някакъв неписан закон?
Нужен ли е отговор ? Те са го написали по един начин, тълкуват го по друг, и никой нищо не може да направи.

5ko
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Фев 13, 2010 11:35 pm
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от 5ko »

Някой, който е заинтересуван може да се опита да направи нещо. Ето това е от същият закон:
3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г.) Решението на управителния съвет може да се обжалва от кандидата пред контролния съвет в 14-дневен срок от получаване на съобщението по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Въпреки, че за тълкуването все пак може да се спори.

Публикувай отговор