въпрос с повишена трудност

на геодезическа тематика.
mariozap
Мнения: 29
Регистриран на: Нед Май 16, 2010 6:04 pm
Обратна връзка:

въпрос с повишена трудност

Мнение от mariozap »

Здравейте на всички,
Развихме въпроса с неясен край за дъмпинга, а сега имам следният въпрос: кои какви цени обявява при възнаграждение на определена услуга от Геодезист:

1.Геодезическо заснемане на декар
2.Вертикално планиране+трасировъчен план
3.ПУП-ПР на декар или на УПИ
4.ПУП-ПП на брои имоти или площ
5.Комбинирана скици за един имот
6.Трасиране на имот с GPS и Тотална станция
7.Откриване на строителна линия и ниво

Всички тези услуги предоставени от нас геодезистите какви цени се взимат в различните райони на България.

djaba
Мнения: 45
Регистриран на: Пон Авг 03, 2009 8:38 am

Мнение от djaba »

.
Последно промяна от djaba на Пон Ное 09, 2020 10:58 am, променено общо 1 път.

R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

Мнение от R »

Âèäÿõ íîâàòà òåìà âïîñëåäñòâèå :? çà êîåòî ñå èçâèíÿâàì.
Çà çàãëàâèåòî ñè ïðàâ - âúïðîñ ñ ïîâèøåíà òðóäíîñò.
Íÿìà êàê öåíèòå äà ôèêñèðàíè. Òîâà ñè å ïàçàðåí ïðèíöèï. Íàøèòå óñëóãè íå ñà èçêëþåíèå.
Îòíîñíî òîâà, ÷å òåõíèöèòå ðàáîòÿò - íåêà ðàáîòÿò.

Незнайко1
Мнения: 182
Регистриран на: Пон Май 12, 2008 5:32 pm

Мнение от Незнайко1 »

Да тука пазара действа с пълна пара.
Ето един пример:
Възрастен колега, инвестирал в двойна петостенна призма, два жалона и ролетка, отвес общо около 200 лв.
В Котленско село трасира граници на имот в порядъка на 4-5 дка за 50 лв. и то с прилична точност като замерих с тоталната станция разлика +-5 см.
Тази цена е пазарна и трудно мога да кажа за дъмпинг в такива случаи, в противен случай да се наеме колега от Сливен, или Търговище с кола, с тотална станция поне 4 пъти по висока цена трябва да се иска, няма кой да ти я даде, или да ти плати.

Друг вариант:
Мастита строителна фирма иска бързо, екстремно и без пари ако може. Някой колеги се хващат да работят или по скоро да подпечатват само, и с надеждата следващият път пак тях да потърсят.
В такива случаи професионалните камари не съм видял да се намесят или да отнемат лицензи :(
Рано е да закъсняваш, късно е да подраняваш.

logic
Мнения: 78
Регистриран на: Пет Апр 17, 2009 12:34 pm

Мнение от logic »

В такива случаи професионалните камари не съм видял да се намесят или да отнемат лицензи
Ама то... какви случаи има още!
Щото професионалните камари са направени за всякакви други далаверки, но не и за да защитават правата на почтенните си членове.
Например, чуло ли се е някъде професионална камара да отнеме лиценз, зарадади това, че нейн непочтен член, с фалшиво ксерокопие на изтеклия му лиценз, е спечелил държавен търг за оределена геодезическа дейност. И в следствие на непочтено спечеления търг, е дъмпингирал цените с примерно 20-30%. На някой може да му се стори странно, каква е връзката между дъмпинга и непочтено предствения фалшив лиценз - но определено връзка има: Непочтеността на такава фирма и непочтеността на шефът й!
Та... как следва да реагира камарата в подобни случаи??

Тъй че повече не разчитайте камарите да са арбитри между почтените и непочтените им членове.

5ko
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Фев 13, 2010 11:35 pm
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от 5ko »

А аз в мечтите си виждам как някоя от двете камари организира подобен курс за членовете си, ако ще и срещу минимално заплащане:
http://www.trudipravo.bg/index.php?opti ... n&Itemid=7
Нали една от целите беше повишаване на квалификацията на членовете.
Свидетел съм на редовни курсове за инженер-конструкторите за колегията в Смолян, примерно, на които ходят дори хора от всички околни колегии. Имат свестен шеф обаче. А ние, колкото и да се правим на велики плащаме само за позволението да работим.

R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

Мнение от R »

Àìà íà êàìàðèòå íå ñà íóæíè êàäðè ñ âèñîêà êâàëèôèêàöèÿ.
Åäèí íà ñòî äà âèæäà ñ åäíîòî îêî å äîñòàòú÷íî. Íàëè íàøèòå ëþáèìè ëèäåðè ñà êâàëèôèöèðàíè. Ïúê è ÷àò-ïàò ñå îðãàíèçèðà ÿäåíå è ïèåíå.

Публикувай отговор