Ðåãèñòðàöèÿ êàòî àäìèíèñòðàòîð íà ëè÷íè äàííè

Дискутиране на законите, наредбите и инструкциите, свързани с Геодезията.
R
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm

Ðåãèñòðàöèÿ êàòî àäìèíèñòðàòîð íà ëè÷íè äàííè

Мнение от R »

Íÿêîé ðåãèñòðèðàë ëè ñå å êàòî ÀËÄ /àäìèíèñòðàòîð íà ëè÷íè äàííè/ ïî çàêîíà çà çàùèòà íà ëè÷íèòå äàííè? Íà ÿñíî ëè ñòå êîëêî è êàêâè ðåãèñòðè ñå âîäÿò?

5ko
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Фев 13, 2010 11:35 pm
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от 5ko »

До преди две седмици аз не бях и чувал за нуждата от такава регистрация, докато счетоводителката ми не ме информира. Направих регистрация чрез страницата на Агенцията за защита на личните данни. От там извадих една разпечатка, която до 15 февруари трябваше да подпиша и занеса лично във въпросната агенция или да изпратя с обратна записка и нотариално заверена. Така и не смогнах досега. Чета нещо, че срока бил удължен. В понеделник може би ще отскоча до там. Всъщност аз си мислех, че за оператори с лични данни разни държавни и общински служители карат някакви курсове, а то какво се оказа...

Geomatics
administrator
Мнения: 138
Регистриран на: Нед Яну 27, 2008 11:17 pm
Местоположение: гр. Пловдив
Обратна връзка:

Мнение от Geomatics »

Миналата седмица и моята счетоводителка ме накара да подпиша заявление за регистрасия. Но тя се занимаваше стова. Даже не знам къде се подават...

5ko
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Фев 13, 2010 11:35 pm
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от 5ko »

Подават се в Агенцията за защита на личните данни. Днес бая народ имаше, нали го водят и последен ден от срока.

GeoRT
administrator
Мнения: 600
Регистриран на: Сря Сеп 12, 2007 7:52 am
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от GeoRT »

А какво ме задължава да се регистрирам като такъв администратор???

5ko
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Фев 13, 2010 11:35 pm
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от 5ko »

Предполагам нуждата за записване на чужди лични данни.

GeoRT
administrator
Мнения: 600
Регистриран на: Сря Сеп 12, 2007 7:52 am
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от GeoRT »

Е да де, но къде пише черно на бяло, че за упражняване на конкретно посочени дейности, се налага регистрацията като администратор на лични данни?

GeoRT
administrator
Мнения: 600
Регистриран на: Сря Сеп 12, 2007 7:52 am
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от GeoRT »

Аз не администрирам никакви данни. Изготвям проекти засягащи промени на лични данни, но те се одобряват официално и се приемат от държавни институции, които всъщност администрират тези данни. Не знам дали се изразих достатъчно ясно.

5ko
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Фев 13, 2010 11:35 pm
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от 5ko »

На мен ми беше обяснено, че във фактурите, които издавам и договорите, които сключвам вписвам данни, за които е необходимо да съм регистриран като въпросният администратор. Иначе не че и на мен ми беше много приятно да се занимавам с тия неща, нито пък виждам големия смисъл.

GeoRT
administrator
Мнения: 600
Регистриран на: Сря Сеп 12, 2007 7:52 am
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от GeoRT »

Ха!!! Падам направо! :shock: :shock: :shock:
Майко, майко... направо не мога да повярвам.
Моля, попитайте счетоводителите си какво точно налага тази регистрация.
Моята счетоводителка засега мълчи по този въпрос, пък аз не обичам да се чувам с нея.

5ko
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Фев 13, 2010 11:35 pm
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от 5ko »

Е така е, и ние сме падали ;)
Ето цитат от страницата на агенцията:

Въпрос: Имам ли задължение за регистрация като администратор на лични данни в случаите, когато обработването на лични данни е единствено във връзка с издаването и съхраняването на фактури?
Отговор: Всеки един търговец е задължен да спазва Закона за счетоводството, като в чл. 7, ал. 1, изрично са посочени минимума реквизити, които трябва да съдържа всеки първичен счетоводен документ (фактура). Той трябва да съдържа наименованието, адреса и номера за идентификация по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на издателя и получателя. Съгласно чл. 84, ал. 2 от ДОПК идентификацията на физическите лица, които не са вписани в търговския регистър, съответно в регистър БУЛСТАТ, се извършва чрез единния граждански номер или личния номер на чужденец. Единният граждански номер на български гражданин и личният номер на чужденец са лични данни по смисъла на чл.2, ал.1 от ЗЗЛД. Съгласно ЗЗЛД всеки, който обработва лични данни под каквато и да било форма по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и поддържа регистри с информация, съставляваща лични данни, подлежи на регистрация като администратор на лични данни.

GeoRT
administrator
Мнения: 600
Регистриран на: Сря Сеп 12, 2007 7:52 am
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от GeoRT »

Ясно.
Аз фактури на физически лица не пускам - житейски принцип. ;)
Засега ще пасувам с тази регистрация.
Благодаря за разяснението.

5ko
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Фев 13, 2010 11:35 pm
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от 5ko »

Моля, няма защо.
Не че аз пускам, но както и да е, ти си знаеш. ;)

5ko
Мнения: 84
Регистриран на: Съб Фев 13, 2010 11:35 pm
Местоположение: София
Обратна връзка:

Мнение от 5ko »

Изискването за вписване като администратор на лични данни може и да влезе в ЗКИР. Ето вариант, който се предлага за чл.17:

Чл. 17. (1) Правоспособно лице по кадастъра е търговец, за който са налице следните изисквания:
1. в предмета му на дейност е включено извършване на дейности по кадастъра;
2. на всеки 10 лица от специализирания му състав има най–малко едно лице с правоспособност по геодезия, придобита по реда на Закона за геодезията и картографията;
3. регистриран е като администратор на лични данни.
(2) Лице, получило правоспособност по геодезия по реда на Закона за геодезията и картографията, може да участва в специализирания състав само на едно правоспособно лице по кадастър.

Публикувай отговор