Страница 1 от 1

КИИП - София - събрание на професионалната ни секция за 2010

Публикувано на: Вто Яну 26, 2010 4:22 pm
от GeoRT
Регионалното ръководство на КИИП РК София-град уведомява своите членове, че
редовното годишно общо събрание на регионалната колегия
ще се проведе
на 16 февруари 2010 г. /вторник / от 14.00 часа
в зала 1 на хотел Родина /бул.Ген.Тотлебен 8/

Дневен ред:
1. Отчетен доклад на Регионалното ръководство на КИИП София-град.
2. Отчет за изпълнение на бюджета.
3. Отчет на Контролния съвет на КИИП София-град.
4. Обсъждане и приемане на отчетния доклад на Регионалното ръководство, отчета за бюджета и отчетния доклад на Контролния съвет.
5. Приемане на бюджет за 2010 г.
6. Избор на делегати за Общото събрание на КИИП
7. Обсъждане предложения за изменение на Устава на КИИП.
8. Разни

Събранията на професионалните секции на Регионалната колегия София-град ще се проведат както следва:

Геодезия, приложна геодезия 09.02.2010 г. 15.30 ч. зала Марица

Всички зали са в хотел Родина, гр. София, бул. Ген.Тотлебен 8


Председател на КИИП РК София-град
инж.Димитър Начев
Аз вероятно ще намина.